Wie is De Jeugdpsycholoog?

Deze trainingen zijn er voor kinderen / jongeren die spanningen ervaren

Onderzoek

Een intelligentietest (IQ-test), geeft een breed beeld van het algemeen verstandelijk niveau van uw kind.

DE JEUGDPSYCHOLOOG

  

Als ouder ziet u graag dat uw kind gelukkig is. Er kunnen periodes zijn in het leven van kinderen waarin zij, om wat voor reden dan ook, niet lekker in hun vel zitten.

Het is soms niet eenvoudig daar zonder hulp verandering in te brengen. Veel ouders ervaren de stap naar een psycholoog als lastig, maar als die stap eenmaal is gezet, kan er in een korte tijd veel veranderen.

Voorop staat dat kinderen zich veilig moeten voelen in hun omgeving. Meestal is deze veilige plek voor kinderen thuis, maar dit kan ook op een school zijn of bij een sportvereniging. Bij de kennismaking sluit De Jeugdpsycholoog graag aan bij de wens van uw kind en u als ouder, zodat er vanaf de start een ontspannen en positieve sfeer ontstaat. Een kennismaking vindt bij De Jeugdpsycholoog (bij voorkeur) dan ook plaats in de eigen leefomgeving.
De meeste kinderen die worden aangemeld bij De Jeugdpsycholoog functioneren over het algemeen goed, maar lopen vast op één of meer levensgebieden. Het is fijn om hulp te ontvangen om te voorkomen dat problemen erger worden over de overhand gaan krijgen, wat mogelijk een verdere gezonde ontwikkeling in de weg staat.
In de behandeling van uw kind vindt De Jeugdpsycholoog het belangrijk samen te werken met u als ouder(s).

De Jeugdpsycholoog is er niet alleen voor jonge kinderen. Zij biedt ook ondersteuning aan jongeren tot 23 jaar. Juist in deze levensfase met veel veranderingen kunnen ondersteuning en concrete handvatten erg prettig zijn. De aanwezigheid van ouders is vanaf 16 jaar gewenst tijdens de kennismaking, maar niet noodzakelijk.