Eva van Burkum

Mijn naam is Eva van Burkum, woonachtig in Apeldoorn met mijn man en drie kinderen. Ik ben werkzaam als GZ-psycholoog in de regio’s Apeldoorn en Zwolle. In 2010 ben ik afgestudeerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Utrecht. Ik ben mijn loopbaan gestart als gedragswetenschapper binnen een Justitiële Jeugdinrichting en een Reboundvoorziening, waar uitvallers (door voornamelijk gedragsproblemen) binnen het regulier onderwijs de mogelijkheid krijgen om stapsgewijs weer naar hun oude school terug te keren.

Eva van Burkum

DE JEUGDPSYCHOLOOG

Ondersteuning aan

JONGEREN TOT 23 JAAR

Daarna ben ik langdurig werkzaam geweest bij JeugdACT en de Care-Express waarbij ik ruime ervaring heb opgedaan binnen de basis (kortdurend) en specialistische GGZ (complex en langdurig) voor jongeren en adolescenten (in de leeftijd van 0-25 jaar) met complexe problematiek, vaak in multi-probleemgezinnen. In deze gezinnen zijn er naast de problemen met de kinderen vaak ook andere problemen binnen het gezin waar hulp bij nodig is. Bovendien hebben deze gezinnen juist problemen met de hulpverlening, omdat zij hulp afwijzen of voortijdig afbreken.

Ook ben ik jarenlang werkzaam geweest als GZ-psycholoog/hoofdbehandelaar bij At.groep zorg, waardoor ik ervaren ben in het behandelen en begeleiden van kinderen en jongeren die (langdurig) uitvallen op school door bijvoorbeeld angst of somberheid, al dan niet in combinatie met een Autisme spectrum stoornis en ADHD.
Door mijn ervaringen met multi-probleemgezinnen, maar ook met kinderen en jongeren die al lange tijd niet meer naar school toe gaan, hecht ik veel waarde aan laagdrempeligheid en toegankelijkheid. Een goede samenwerking begint door goed te luisteren naar de wens van het kind/de jongere die in mijn visie altijd centraal staat.

De wens van het kind staat in mijn

VISIE CENTRAAL

Mobiele versie afsluiten