Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het NIP

Het Nederlands instituut voor psychologen ( NIP) is de landelijke beroepsvereniging voor psychologen. Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden. De leden worden herkend aan het keurmerk Psycholoog NIP.

Website: http://www.psynip.nl/

logo-nip_grey

Lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland

De Vereniging EMDR Nederland (VEN) is een specialistische vereniging voor professionals die EMDR als methode toepassen. Dit zijn meestal BIG-geregistreerd psychologen en psychiaters die vanuit hun eigen referentiekader EMDR deel laten uitmaken van hun werkwijze.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een psychotherapeutische methode. EMDR is bedoeld voor de behandeling van klachten die samenhangen met
herinneringen aan ontwrichtende gebeurtenissen, zoals het geval is bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere trauma gerelateerde aandoeningen.

emdr

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Wat is ACT?
ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy is een gedragstherapie die helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels in het leven (Acceptance), zodat kan worden blijven geïnvesteerd in wat iemand echt belangrijk vindt. (Commitment).

ACT