Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het NIP

Het Nederlands instituut voor psychologen ( NIP) is de landelijke beroepsvereniging voor psychologen. Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden. De leden worden herkend aan het keurmerk Psycholoog NIP.

Website: http://www.psynip.nl/

Lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland

De Vereniging EMDR Nederland (VEN) is een specialistische vereniging voor professionals die EMDR als methode toepassen. Dit zijn meestal BIG-geregistreerd psychologen en psychiaters die vanuit hun eigen referentiekader EMDR deel laten uitmaken van hun werkwijze.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een psychotherapeutische methode. EMDR is bedoeld voor de behandeling van klachten die samenhangen met
herinneringen aan ontwrichtende gebeurtenissen, zoals het geval is bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere trauma gerelateerde aandoeningen.