Supervisie

Bij De-Jeugdpsycholoog van Burkum zijn vakgenoten welkom voor supervisie en werkbegeleiding. Dit is ook mogelijk voor de GZ-opleiding en de SKJ-registratie. Er is ruimte voor het verbreden van kennis, het vergroten van technieken en vaardigheden binnen de verschillende behandelmethoden en eveneens is er ruimte voor reflectie binnen en buiten het clientcontact.

Contactgegevens supervisoren:

eva@de-jeugdpsycholoog.nl

monique@de-jeugdpsycholoog.nl