Tarieven

De Jeugdpsycholoog is een praktijk voor generalistische basis-GGZ.

18-

De kosten voor de behandeling van kinderen tot 18 jaar worden volledig vergoed door de gemeente. Voor deze vergoeding is er een verwijzing nodig van de huisarts met een vermoeden van een DSM-5 stoornis die valt onder de generalistische basis GGZ ( GBGGZ).

18+

Om onafhankelijk te blijven en de beste zorg te kunnen bieden, hebben wij geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.

Voor cliënten vanaf 18 jaar worden de meeste behandelingen binnen de GBGGZ (gedeeltelijk) vergoed vanuit het basispakket. De vergoeding bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder (zoals De-Jeugdpsycholoog van Burkum) valt onder restitutiezorg. Het hangt af van uw verzekeringspolis hoeveel er vergoed wordt. Informeer voorafgaand aan de behandeling hoeveel u vergoed krijgt. Voor behandeling in de GGZ geldt een eigen risico (€385,- of hoger).

Bij sommige verzekeraars moet u toestemming vragen als u bij een ongecontracteerde psycholoog in behandeling gaat: CZ, Just, Aevitae-Eucare, IZZ-CZ (er is ook een IZZ-VGZ, daarvoor geldt dit niet). Kijkt u goed uw polisvoorwaarden na en/of bel met uw verzekeraar wat zij precies aan informatie willen hebben voor de toestemming.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts vereist met een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-5 diagnose).

Wanneer er behandeling gewenst is zonder een verwijzing van de huisarts, dient de behandeling door u zelf te worden betaald (tarief 135 per 45 minuten).

De zorg wordt maandelijks gefactureerd waarbij er wordt gerekend met consult tarieven (het zorgprestatiemodel). Op deze manier is snel helder welke kosten er zijn gemaakt en is op de factuur zichtbaar hoelang en door wie je bent behandeld. De tarieven gelden voor directe tijd (direct clientcontact). In de tarieven is de indirecte tijd (het schrijven van een sessieverslag, huisartsenbrief of telefonisch overleg met een andere behandelaar) verrekend. De factuur dient te worden betaald door de cliënt aan de behandelaar en door de cliënt zelf te worden ingediend bij de zorgverzekering.

  • Diagnostiek consult 45 minuten € 159,70
  • Diagnostiek consult 60 minuten € 183,44
  • Behandelconsult 45 minuten € 135,89
  • Behandelconsult 60 minuten € 161,46

Trainingen (niet vergoede zorg)

Faalangsttraining individueel750 euro( 7 sessies 1 oudersessie)
Faalangsttraining groep250 euro( 10 sessies en 3 ouderbijeenkomsten)
(minimaal 4 deelnermers per groep)
Zelfbeeldtraining750 euro(7 sessies en 1 oudersessie)
Opvoedingsondersteuning450 euro( 5 sessies)

Intelligentieonderzoek (WISC-V /WAIS-IV)
Het tarief voor een intelligentieonderzoek is 650 euro (Intake,
onderzoek en rapportage).

Bij verhindering dient een afspraak 24 uur van te voren te worden afgezegd. Voor het niet nakomen van een afspraak wordt € 80,- in rekening gebracht.