Tarieven

De Jeugdpsycholoog is een praktijk voor generalistische basis-GGZ.

De kosten voor een behandeling zijn 114 euro per sessie (45 minuten behandeling en 15 minuten verslaglegging).

18-

De kosten voor de behandeling van kinderen tot 18 jaar worden volledig vergoed door de gemeente. Voor deze vergoeding is er een verwijzing nodig van de huisarts met een vermoeden van een DSM -V stoornis die valt onder de generalistische basis GGZ ( GBGGZ).

18+

Voor jongeren vanaf 18 jaar zijn gedeeltelijke vergoedingen mogelijk via de zorgverzekeraar. Iedereen is voor deze zorg verzekerd in zijn basispakket. Voorwaarde is dat er een geldige verwijzing van de huisarts is en dat er sprake is van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-V diagnose).

Wanneer er toch behandeling gewenst is zonder een verwijzing van de huisarts, dient de behandeling door u zelf te worden betaald.

Trainingen (niet vergoede zorg)

Faalangsttraining individueel750 euro( 7 sessies 1 oudersessie)
Faalangsttraining groep250 euro( 10 sessies en 3 ouderbijeenkomsten)
(minimaal 4 deelnermers per groep)
Zelfbeeldtraining750 euro(7 sessies en 1 oudersessie)
Opvoedingsondersteuning450 euro( 5 sessies)

Intelligentieonderzoek (WISC-V /WAIS-IV)
Het tarief voor een intelligentieonderzoek is 650 euro (Intake,
onderzoek en rapportage).

Bij verhindering dient een afspraak 24 uur van te voren te worden afgezegd. Voor het niet nakomen van een afspraak wordt € 60,- in rekening gebracht.