Tarieven

De Jeugdpsycholoog is een praktijk voor generalistische basis-GGZ.

18-

De kosten voor de behandeling van kinderen tot 18 jaar worden volledig vergoed door de gemeente. Voor deze vergoeding dient er een verwijzing te zijn van de huisarts of van het Centrum voor Jeugd -en Gezin.

18+

Het huidige bekostigingssysteem voor de GGZ heet het zorgprestatiemodel.

Het tarief van het consult hangt af van het soort consult en de tijdsduur. Er zijn twee typen consulten: diagnostiek (intake- en adviesgesprekken) en behandeling.
Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM-5 stoornis

  • Diagnostiek consult 45 minuten € 159,70
  • Diagnostiek consult 60 minuten € 183,44
  • Behandelconsult 45 minuten € 135,89
  • Behandelconsult 60 minuten € 161,46

Voor cliënten vanaf 18 jaar worden de meeste behandelingen binnen de GBGGZ (gedeeltelijk) vergoed vanuit het basispakket. De vergoeding bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder (zoals De-Jeugdpsycholoog van Burkum) hangt af van uw verzekeringspolis.

Informeer voorafgaand aan de behandeling hoeveel u vergoed krijgt. Voor behandeling in de GGZ geldt een eigen risico (€385,- of hoger).

Bij een aantal verzekeraars dient u toestemming te vragen als u bij een ongecontracteerde psycholoog in behandeling gaat. Kijkt u goed uw polisvoorwaarden na en/of bel met uw verzekeraar wat zij precies aan informatie willen hebben voor de toestemming.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts vereist met een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-5 diagnose).

Wanneer er behandeling gewenst is zonder een verwijzing van de huisarts, dient de behandeling door u zelf te worden betaald (tarief 135 per 45 minuten).

De zorg wordt maandelijks gefactureerd waarbij er wordt gerekend met consult tarieven (het zorgprestatiemodel). Op deze manier is snel helder welke kosten er zijn gemaakt en is op de factuur zichtbaar hoelang en door wie je bent behandeld. De tarieven gelden voor directe tijd (direct clientcontact). In de tarieven is de indirecte tijd (het schrijven van een sessieverslag, huisartsenbrief of telefonisch overleg met een andere behandelaar) verrekend. De factuur dient te worden betaald door de cliënt aan de behandelaar en door de cliënt zelf te worden ingediend bij de zorgverzekering.

Bij verhindering dient een afspraak 24 uur van te voren te worden afgezegd. Voor het niet nakomen van een afspraak wordt € 80,- in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekering.

 

Trainingen (niet vergoede zorg)

Faalangsttraining individueel900 euro( 7 sessies 1 oudersessie)
Faalangsttraining groep350 euro( 10 sessies en 3 ouderbijeenkomsten)
(minimaal 4 deelnermers per groep)
Zelfbeeldtraining900 euro(7 sessies en 1 oudersessie)
Opvoedingsondersteuning550 euro( 5 sessies)

 

Intelligentieonderzoek (WISC-V /WAIS-IV)
Het tarief voor een intelligentieonderzoek is 850 euro (Intake,
onderzoek en rapportage).

Trainingen (niet vergoede zorg)

Faalangsttraining individueel750 euro( 7 sessies 1 oudersessie)
Faalangsttraining groep250 euro( 10 sessies en 3 ouderbijeenkomsten)
(minimaal 4 deelnermers per groep)
Zelfbeeldtraining750 euro(7 sessies en 1 oudersessie)
Opvoedingsondersteuning450 euro( 5 sessies)

Intelligentieonderzoek (WISC-V /WAIS-IV)
Het tarief voor een intelligentieonderzoek is 650 euro (Intake,
onderzoek en rapportage).

Bij verhindering dient een afspraak 24 uur van te voren te worden afgezegd. Voor het niet nakomen van een afspraak wordt € 80,- in rekening gebracht.