Trainingen

Faalangsttraining
Deze training is er voor kinderen / jongeren die spanningen ervaren voor (schoolse) situaties. Het maken van een toets, het houden van een spreekbeurt, vragen stellen in de klas of sociale situaties binnen en buiten de klas, geven voor en tijdens deze gebeurtenissen klachten.

Kinderen/jongeren laten teruggetrokken gedrag gezien of juist overschrijdend en ongepast gedrag. Ook kunnen kinderen/jongeren lichamelijke klachten zoals buikpijn of hoofdpijn hebben of benoemen zij slaapproblemen. Vaak vermijden kinderen/jongeren situaties vanuit de angst om te falen. De training wordt afgestemd op de wens en de klachten van het kind/de jongere.

Binnen de training wordt aandacht besteed aan het signaleren van negatieve gedachtepatronen, het formuleren van helpende gedachten, ontspanningsoefeningen en aan het leren van nieuwe vaardigheden.

Faalangsttraining

Zelfbeeldtraining (COMET)

Zelfbeeldtraining (COMET)
Deze training is bedoeld voor kinderen en jongeren met een negatief zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen. Dit houdt in dat kinderen / jongeren hun eigen kwaliteiten veelal als negatief waarderen.

Vaak hebben zij wel het besef waardevol te zijn, maar wordt dit niet zo gevoeld. Deze individuele training, vaak in samenwerking met ouders, helpt het kind / de jongere weer de positieve kant van zichzelf te zien.

Opvoedondersteuning en ouderbegeleiding
Naast de ondersteuning van het kind hebben ouders vaak ook de behoefte aan ondersteuning bij het opvoeden. Binnen de opvoedondersteuning wordt laagdrempelige hulp geboden om te voorkomen dat er in een later stadium grotere problemen ontstaan. Er wordt ingegaan op de opvoedvraag van ouders met als doel de klachten van het kind te verminderen, maar ook de draagkracht van het gehele gezin te vergroten. Binnen de opvoedondersteuning worden pedagogische vaardigheden versterkt en aangeleerd.

Binnen de ouderbegeleiding wordt met ouders de kennis gedeeld over de klachten van het kind. Er wordt samen met de ouders/verzorgers gezocht naar een manier waarop binnen het gezin de harmonie terugkeert en de ouders/verzorgers zich weer sterk voelen in de rol van opvoeder.

Opvoedondersteuning

Related posts

De nieuwe website van De-Jeugdpsycholoog is een feit

Geschreven door Eva van Burkum
8 jaar ago

GZ-psycholoog K&J/Orthopedagoog Generalist

Geschreven door Eva van Burkum
3 jaar ago

Basispsycholoog / Orthopedagoog

Geschreven door Eva van Burkum
3 jaar ago
Mobiele versie afsluiten