Behandeling

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een bewezen effectieve behandelmethode voor kinderen, jongeren en volwassenen die na een traumatische of heftige gebeurtenis last hebben van psychische klachten, zoals concentratieproblemen, angsten, herbelevingen of nachtmerries.  Deze kortdurende en snelwerkende behandeling activeert en stimuleert de verwerking.

Voor meer informatie over EMDR en voor een filmpje over hoe EMDR in de praktijk werkt, kunt u terecht op www.emdr.nl 

Cognitieve gedragstherapie

Binnen de cognitieve gedragstherapie is het uitgangspunt dat gedachten (cognities) van invloed zijn op het gevoel. Onze gedachten beïnvloeden ook ons gedrag. In de behandeling wordt aandacht besteed aan het herkennen van gedachtenpatronen en lichaamssignalen. Er wordt geleerd helpende en gezonde gedachten te bedenken bij situaties die sterke emoties oproepen (vaak angst, maar ook boosheid of somberheid). Ook worden er vaardigheden aangeleerd die helpen om met spannende en angstige situaties om te gaan. Deze therapie vermindert de emotionele problematiek en versterkt het zelfvertrouwen.