Behandeling

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een bewezen effectieve behandelmethode voor kinderen, jongeren en volwassenen die na een traumatische of heftige gebeurtenis last hebben van psychische klachten, zoals concentratieproblemen, angsten, herbelevingen of nachtmerries.  Deze kortdurende en snelwerkende behandeling activeert en stimuleert de verwerking.

Voor meer informatie over EMDR en voor een filmpje over hoe EMDR in de praktijk werkt, kunt u terecht op www.emdr.nl 

Cognitieve gedragstherapie

Binnen de cognitieve gedragstherapie is het uitgangspunt dat gedachten (cognities) van invloed zijn op het gevoel. Onze gedachten beïnvloeden ook ons gedrag. In de behandeling wordt aandacht besteed aan het herkennen van gedachtenpatronen en lichaamssignalen. Er wordt geleerd helpende en gezonde gedachten te bedenken bij situaties die sterke emoties oproepen (vaak angst, maar ook boosheid of somberheid). Ook worden er vaardigheden aangeleerd die helpen om met spannende en angstige situaties om te gaan. Deze therapie vermindert de emotionele problematiek en versterkt het zelfvertrouwen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Binnen ACT gaan we er vanuit dat je in je leven zowel fijne als pijnlijke ervaringen hebt en je logischerwijs hier dus positieve en negatieve gevoelens en gedachten door hebt. Vaak proberen we als mens te leren van het verleden en de toekomst te voorspellen, zodat we mislukking en andere vervelende ervaringen kunnen voorkomen. Helaas kan ons brein hier flink in doorslaan en voor je het weet ben je aan het vechten tegen een onzichtbare vijand.

Vechten tegen het onvermijdelijke kost niet alleen heel veel energie, het levert je op de lange termijn niets op. Beter is het om die vaardigheden te ontwikkelen die ervoor zorgen dat je in staat bent om te dealen met de moeilijke kanten van het leven en die angsten en piekergedachten die gaan over het verleden of de toekomst los te laten.

ACT leert je dus om mee te bewegen met dat wat het leven biedt – goed of slecht – en dus psychologisch flexibel te zijn.

De vaardigheden (of kernprocessen) die hierbij toegepast worden zijn acceptatie, defusie, mindfulness, zelf-als-context, waarden en waardegerichte actie. De vaardigheden worden door elkaar heen gebruikt en hebben zoveel raakvlakken dat ze niet als zes losse processen ‘werken’, maar als geheel, samen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)