Klachten & Privacy Reglement

Klachten & Privacy Reglement

Klachten

Indien er een klacht bestaat over de behandeling kan dit ten allen tijden bespreekbaar worden gemaakt. Voor eventuele blijvende klachten kunt u terecht bij het Nederlandse Instituut voor Psychologen (NIP) en informeren naar de procedure.

Contactgegevens NIP
Telefoonnummer: 020-4106222
website: www.psynip.nl

logo-nip_grey

Privacy
Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dit houdt in dat er zonder toestemming geen informatie wordt gegeven aan derden. Hiermee wordt voldaan aan het privacyreglement