Klachten & Privacy Reglement

Klachten & Privacy Reglement

Klachten

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? Wij gaan graag met elkaar in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken binnen ons team of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar ik ben aangesloten om onvrede en klachten over mijn zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Privacy
Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dit houdt in dat er zonder toestemming geen informatie wordt gegeven aan derden. Hiermee wordt voldaan aan het privacyreglement

Mobiele versie afsluiten