Onderzoek

Een intelligentieonderzoek (WISCV)
Een intelligentietest (IQ-test), geeft een breed beeld van het algemeen verstandelijk niveau van uw kind. Er wordt niet alleen gekeken naar de schoolse vaardigheden zoals rekenen en taal, maar er worden ook algemene cognitieve vaardigheden in kaart gebracht, zoals verbaal begrip, visueel ruimtelijk inzicht en de snelheid van het informatie verwerken. Daarnaast wordt specifiek gekeken naar werkhouding, aanwijzingen voor faalangst, doorzettingsvermogen en motivatie.

INTELLIGENTIEONDERZOEK

Advies voor passende

LEERSTRATEGIEƋN

Een intelligentieonderzoek kan worden afgenomen wanneer:

  • de resultaten op de Cito of NIO niet overeenkomen met de algehele leerprestaties van het schooljaar. Een IQ onderzoek geeft duidelijkheid en ondersteunt bij een passend advies voor voorgezet onderwijs.
  • er sprake is van een leerachterstand of tegenvallende leerprestaties. Er wordt gekeken naar bijzonderheden in het intelligentieprofiel.
  • er vermoedens zijn van hoogbegaafdheid (gebrek aan motivatie, onderpresteren, verveling).
  • school/ouders een volledig beeld willen van de cognitieve capaciteiten. Er zal een advies worden gegeven voor passende leerstrategieĆ«n en omgang binnen de mogelijkheden van het kind/ de jongere.

Mobiele versie afsluiten